Munakande tibud

Nõuanded tibude kasvatamiseks

Tibude soetamise järel on ülioluline luua neile kasvamiseks sobivad tingimused. Sealhulgas valida sobiv soojusallikas ja valgusrezhiim. Tagada neile vaba juurdepääs joogiveele ning vajalikus koguses sööta. Samuti jälgida, et tibude hulk ruumalal ei ületaks soovitusliku piiri.
Toetudes meie aastatepikkusele kogemusele, oleme koostanud rea soovitusi ja nõuandeid tibude kasvatamiseks.

Temperatuur

Kuna tibud ei suuda esimese viieteist päeva jooksul oma kehatemperatuuri reguleerida, tuleb neid pidada kas soojas kastis või tibulas.
Tibula on põhimõtteliselt soe ruum, mis varustatud sobiva pinnakattega, söögi- ja joogikohaga.
Soojusallikana on soovituslik kasutada soojapaneele/radiaatoreid aga sobivad ka keraamilised soenduslambid.

Rohkem infot soojusallikate kohta

Valgustus

Tibude pesapaik peab olema varustatud ööpäevatsükliga kattuva valgustussüsteemiga. Oluline, et ööpäeva kohta oleks vähemalt kuus tundi pimedat aega.
Püsiv ere valgus põhjustab stressi ning võib viia kannibalismini.

Kanade east sõltuvad valgustusnõuded.

Jootmine

Sõltumata kanade east, peab neile olema tagatud pidevalt juurdepääs joogiveele.
Jootmissüsteemid peaks olema valitud, paigaldatud ja hooldatud selliselt, et oleks välistatud vee reostumine

Jootmissüsteemid

Söötmine

Ligipääs söögile ning selle kogus peaks olema tagatud vastavalt valitud söötmisplaanile.

Toitumisnormatiivid

Asustustihedus

Tibudele tuleks anda ruumi vastavalt nende kasvamisele.
Tibude asustustiheduse normid, sõltuvalt nende east.