Dējējvistu cāļi

Padomi cāļu audzēšanā

Pēc cālīšu iegādes, ļoti svarīgi nodrošināt tiem atbilstošus apstākļus. Svarīgi izvēlēties atbilstošu siltuma avotu un apgaismojuma režīmu, nodrošināt brīvu pieeju dzeramajam ūdenim un pietiekamu barības daudzumu, ievērot izvietošanas blīvuma ierobežojumus. Pamatojoties uz ilggadēju pieredzi, esam apkopojuši vairākus ieteikumus un padomus.

Siltums

Putniem jāuzturas siltuma kastē jeb brūderī, jo pirmajās 15 dzīves dienās cāļi paši nespēj regulēt un uzturēt sava ķermeņa temperatūru. Brūderis būtībā ir nodalīta telpa, biežāk kaste, kurā ir pakaiši, barotava, dzirdne un tā ir aprīkota ar siltuma avotu. Par siltuma avotu brūderī ieteicams izmantot siltuma paneļus, bet var izvēlēties arī keramiskās sildspuldzes.

Vairāk par siltuma avotu atšķirībām

Gaisma

Cāļu mītnē jānodrošina apgaismojuma režīms saskaņā ar 24 stundu diennakts ciklu un vismaz sešas stundas ilgu tumsas periodu. Nepārtraukta, spilgta gaisma rada cāļos stresu un var izraisīt kanibālismu.

Gaismas nepieciešamība atkarībā no vecuma

Dzirdināšana

Jānodrošina putniem brīva pieeja dzeramajam ūdenim visu cauru diennakti, jebkurā vecumā un bez jebkādiem ierobežojumiem. Dzirdināšanas iekārtas jāierīko un jāuztur tā, lai novērstu ūdens piesārņošanos un izšļakstīšanos.

Dzirdināšanas sistēmas

Ēdināšana

Jānodrošina brīva piekļuve barībai un pietiekams barības daudzums, atbilstoši izvēlētai barošanas sistēmas uzbūvei.

Piekļuves un barības patēriņa normatīvi

Blīvums

Cāļiem augot, tiem jānodrošina aizvien vairāk brīvas vietas.

Blīvums atkarībā no cāļu vecuma